Beyanname İçin Gerekli Evraklar

BEYANNAME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
GERÇEK KİŞİLER İÇİN;
• TAPU FOTOKOPİSİ
• KİMLİK FOTOKOPİSİ
• ADRES VE TLF. NO BİLGİLERİ
TÜZEL KİŞİLER İÇİN;
• TAPU FOTOKOPİSİ
• VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
• İMZA SİRKÜSÜ FOTOKOPİSİ
• ADRES VE TLF. NO BİLGİLERİ
• ŞİRKET YETKİLİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

WhatsApp chat