Yapı Ruhsatı Talebi İçin Gerekli Belgeler

YAPI RUHSATLARI TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İMAR DURUMU İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ
Dilekçe ve tapu fotokopisi (Başvuru sahibinin Şirket olması durumunda İmza sirküsü)
İmar durum belgesi harç dekontu
Parsel Aplikasyon Krokisi (Kadastro Müdürlüğü veya LİHKAP’tan alınacak)

YAPI RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ
Dilekçe ve Ekleri (İmar Durumu Belgesine Uygun Olarak hazırlanmış projeler)
Geçici Müteahhitlik Belgesi (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden) yada Müteahhit firmayla yapılan sözleşme.
Ek1: Mimari Projesi (Proje ve Fenni Mesul Taahhütnamesi)
Ek2: Statik projesi (Proje ve Fenni Mesul Taahhütnamesi)
Ek3: Elektrik projesi (Proje ve Fenni Mesul Taahhütnamesi)
Ek4: Sıhhi Tesisat projesi (Proje ve Fenni Mesul Taahhütnamesi)
Ek5: Harita Dosyasıi (Hafriyat, Temel ve Subasman Kontrolü yapılacak) (TUS)
Ek:6 Zemin Etüdü
(Kaloriferli daireler için Kalorifer Tesisat projesi)
İnşaat ruhsat harcı (Proje alanına göre Belediye Meclisince belirlenmiş olan Gelir Tarifesi’ne göre hesaplanacak)
Not: Belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde başvuru belgeleri teslim alınmayacaktır.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ
Dilekçe
SGK’dan alınacak borcu yok yazısı
Vergi Dairesinden alınacak borcu yok yazısı
Yapı Kullanma İzin belgesi ruhsat harcı (Belediye Meclisince belirlenmiş olan Gelir Tarifesi’ne göre hesaplanacak)

WhatsApp chat