Kadınlar Meclisi

Uçhisar Belediyesi Kadın Meclisi

Uçhisar’da yaşayan kadınların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin kent içinde yaşayan tüm kadınların kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde daha aktif bir rol almalarını, demokratik katılımın ve katılımcı yapının güçlendirilmesini hedefleyen; doğrudan katılıma dayanan gönüllülük esasına dayalı olarak kadınlardan oluşmuş bir yapıdır.
Kadın Meclisi ile beldede yaşayan değişik kesimlerden Kadınların kolektif çalışma ve ortak karar alma anlayışı içerisinde bir araya gelmesi hedeflenmektedir. Böylece;
a.Uçhisarlı kadınların, belde yönetimine aktif olarak katılıp kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını ve kadınların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak.
b. Demokratik katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesine, sağlıklı kent yaratma sürecinde tarafların katılımına, bir arada olmanın ve sürekliliğin sağlanacağı organizasyonların oluşturulmasına katkıda bulunmak.
c.Uçhisar’ı ve kadınları ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek.
d.Kadınların kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek.
e.Kadınların bireysel inisiyatiflerini geliştirmek.
f.Kadınların çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik kimliklerini geliştirerek bilimsel, teknolojik, sosyal ve sanatsal gelişime ve değişime açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olarak desteklenmesine ve cesaretlendirilmesine katkıda bulunmak.
g. Kadınların dayanışma ve paylaşıma yönelik “ortaklık” bilinci içinde yaşaması için ortam hazırlamak ve kadınlara birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
h. Kadınların dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda Uçhisarlı kadınları içine alan eylem planları düzenlemek.
i. Kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde kadınların aktif rol alması, yaşadıkları toplum sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır.

WhatsApp chat