Uçhisar’da Tarım

UÇHISAR’DA TARIM

Uçhisar’ın ara¬zisinin az ol¬ması nedeniyle toprak binlerce yıldır (dinlendirilmeden) nadasa ayrılmadan ekilip dikilip işlenmiştir. Tarlalara genellikle bir sene patates soğan, diğer sene arpa, buğday ekilir. Bölgede olduğu gibi Uçhisar’ın arazisi üzüm tarımına bağcılığa elverişlidir. Çubuk aralarına, güvercin gübresiyle nohut ve fasulye ekilir. Bu arada bağda gübrelenmiş olur. Güvercin gübresiyle yetişen bakliyat hem verimli hem de çok lezzetli olur.
Uçhisar’da yetiştirilen üzüm çeşitleri renk, tat ve irilikleri bakımından bölgenin en iyisidir. İnce kabuklu oluşundan uzun yola ve nakliyeye dayanmaz. Yetiştirilen üzümlerin bir kısmı (Siyahları) kurutulur, bir kısmı pekmez, köftür, düü, pelver ya¬pılır. Kalanı da şaraplıktır. Hevek ve parmak üzümleri önceden hazırlanan çalı dalına asılır. Kilerlerde beş ay tazeliğini koruyan üzümler kışın yemeklerden sonra ve misafirlere ikram edilen iyi bir tatlı esin kaynağıdır. Uçhisar’ın patatesi kıraç toprakta ye¬tiştirildiğinden altın sarısı renktedir ve çok lezzetlidir. Bilhassa tohumluk için bölgede aranan bir cinstir. Patateslerde elma gibi rutubetli ambarlarda muhafaza edilir.
Uçhisar’ın yeşilliği vadi içlerinde ve sulak yerlerdedir. Bahçeler elmalıklar renk renk, öbek öbek kanaviçe gibi serpilip gider. Uçhisar’da arazi dar, evler sıktır, fakat ağaca ve yeşile düşkün olan halk her yere ağaç diker, ister elma, ister kaysı, ister armut olsun bir ağaç yetiştirir. Ağaç burada evlat gibidir. Kasabanın dört bir etrafı üzüm bağlarıyla çevrilidir. Ne tarafa baksanız işlenmedik bir ka¬ rış yer yok, ağaçsız bir tarla veya üzüm bağı yok, toprak az ama gayret çoktur. Bu az toprağın bereketi, mahsûlün verimi tadı ve lezzeti güvercinlerdir. Zira o zeki, süslü kadife göğüslü güvercinler için, vadileri ayıran sarp kayalar ve vadilerdeki güvercinliklerin içi birer apartman gibidir, halk için de birer gübre fabrikasıdır. O mazlum ürkek kuş barınakları zamanında başkent Kostantinapo¬lise haber uçurmada önemli bir yere sahip olan Uçhisar Kalesi’nin civarında doğal vadilerdedir.

Elma & Armut & Kayısı

Uçhisar’da yetiştirilen elmalar ince kabuklu sulu ve gevrek­tir. Muhafazası için her evin bir ambarı vardır. Rutubetli yerlere kazılan bazı ambarlar evlerin zemininde bazıları derebağ, köle­hasan bağı, camızoğlu deresi gibi yakın yerlerdedir. Bu ambar­larda elmalar yenisi çıkıncaya dek çürümeden muhafaza edilir. Bilhassa cenik yenisi ambara getirildiğinde hala ambardadır. Mayhoş tadı, sert ve koyu yeşil olan elma olgunlaştığında limon sarısı bir renk alır.

BAĞCILIK

Bağcılık için yerkürenin en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulu­nan ülkemiz, asmanın gen merkezi olmasının yanı sıra son de­rece eski ve köklü bir bağcılık kültürüne de sahiptir. Anadolu’da bağcılık kültürünün tarihi oldukça eskidir. Yapılan arkeolojik ka­zılardan Anadolu’da bağcılık kültürünün M.Ö. 3500 yılına kadar dayandığı saptanmıştır. Ülkemizin değişik yörelerinden arke­olojik kazılardan çıkarılan tarihi eserlerde üzümle ilgili şekil ve kabartmaların yer alması, o yörede bağcılık kültürünün yaygın olduğuna işaret eden en önemli göstergelerdir. Gerçekten ülke­mizde her bölgede yapılan kazılarda bağcılıkla ilgili tarih öncesi devirlere ait önemli eserler bulunmuştur. Arkeolojik buluntu­lardan Anadolu’da Hititler zamanında asma ve şarabın büyük önem taşıdığı, M.Ö. 1800-1550 yıllarında bağcılığın çok gelişmiş olduğu, dini merasimlerde ve sosyal yaşantıda üzüm ve şarabın tanrılara adak olarak sunulduğu kaydedilmektedir. Hititler bağ ve bahçe gibi varlıklarını korumak için bugünkü anlayışa uygun tarım yasalarını da uygulamışlardır. Yozgat Alişar’da elde edilen kazılardan M.Ö. 1800-1600 yıllarına ait üzüm salkımı şeklinde şarap ve içki kabı bulunmuştur. Bütün bunlara ek olarak Çorum Alacahöyük ‘de kral mezarlarından M.Ö. 2300 yıllarına ait altın şarap bardağı ile şarap testisinin bulunması. Ege ve Marmara bölgesinde bağcılığın geliştiği yörelerde (Lapseki, Çanakkale, Bergama, Aliağa ve Dikili, Bozcaada, Çeşme, Karaburun ve Se­ferihisar’da ) basılan paralar üzerinde üzüme, şarap kabına ve Amfora yer verilmiş olması bağcılığa ve şaraba verilen önemi göstermektedir. Anadolu uygarlıklarının tarihinde bağ ve şarap halkın geçiminde ve ticarette daima önemli bir rol oynamıştır.

Tarih boyunca Anadolu’da elde edilen üzümler çoğunlukla kuru ve yaş olarak tüketildi. Bir kısmı da pekmez, bulama, pestil, lokum ve köftür şeklinde değerlendirilirdi.

Çeşitli değerlendirme yöntemlerinin oluşu, iklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici olmayışı, çok yıllık olması ve çoğal­ma yöntemlerinin kolay oluşu gibi etkenlerin etkisi ile Dünyadaki en yaygın kültür bitkilerinden biri üzümdür. Bileşimi ile ilgili veri­lere göre; karbonhidrat içeriği dolayısıyla (1,276 kJ / 305 kcal) iyi bir enerji kaynağı, B1, B2 vitaminleri ve çeşitli mineral maddeler içerdiğinden iyi bir besin, faydalı bir ilaçtır. Özelikle bedensel ge­lişme, deri ve saç beslenmelerinde iltihaplı, ateşli hastalıklar ve madensel tuz eksiklikleri, böbrek ve karaciğer hastalıklarında yararlılığı tıpça tespit edilmiştir. Uçhisar’da yetiştirilen üzüm çeşitleri şöyledir; Siyah Üzüm (Kara), Keten gömlek, Emir, Razaki Beyaz, Dimrit, Razaki Siyah, Parmak, Beyaz Hevek, Öküzgözü, Mor Hevek. Yörede yetişen üzümler pekmez, köftür ve şarap yapımında kullanılmaktadır. Az da olsa sofralık üzüm de yetiş­tirilmektedir.

Uçhisar’da yetiştirilen üzüm çeşitleri şunlardır;

◆ Siyah Üzüm (Kara)

◆ Emir

◆ Dimrit

◆ Parmak

◆ Öküz gözü

◆ Keten gömlek

◆ Razaki Beyaz

◆ Razaki Siyah

◆ Beyaz Hevek

◆ Mor Hevek

◆ İzmir Üzümü (Çekirdeksiz)

◆ Siyah Hevek

◆ Çavuş

◆ Buzgulu

◆ Gökbulut

◆ Ağdirmik

◆ Beyaz Bulutu

◆ Kızıl üzüm (Mis)

◆ Ahmet Bey

◆ Tilki Kuğrusu

◆ Narinciye

◆ Kara burcu

◆ Tavşan Kanı

WhatsApp chat